PODSUMOWANIE ZBIÓRKI „UŚMIECH ZA CUKIEREK”

Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw brały udział w wielkiej zbiórce cukierków dla dzieci w szpitalach pod hasłem „Nie bądź sknera daj cukiera” organizowanej przez Fundację „Dr Clown” – Region Lubelski.

W sumie zebraliśmy i przekazaliśmy przedstawicielowi fundacji 20 kg cukierków, które otrzymają mali pacjenci szpitali w postaci „Mikołajkowej Chatki Uśmiechu”. W szkole koordynatorem akcji był pan Paweł Haładyj, któremu pomagali wolontariusze z klasy VII szkoły podstawowej: Martyna Niewiadomska, Paweł Krzyżanowski, Bartłomiej Chachaj oraz Julia Mazurek.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali cukierki.

galeria