Udział w konkursie “Zjednoczeni w Europie”

Uczennice naszej szkoły: Julia Dunaj, Emilia Mazurek i Ewelina Perestaj, wzięły udział w konkursie “Zjednoczeni w Europie” organizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Konkurs, jako wydarzenie wpisujące się w obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej miał na celu pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i historii UE.

25 października nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu, a praca konkursowa uczennic naszej szkoły została zakwalifikowana do II etapu.
7 listopada odbyła się druga część konkursu i miała ona formę gry miejskiej, która rozpoczęła się w Urzędzie Wojewódzkim a zakończyła na Starym Mieście. Należało rozwiązać siedem złożonych zadań, dotyczących UE - liczył się czas i oczywiście poprawność wykonania. Podczas zmagań nad dziewczynami czuwała opiekun p. Anna Wrona. Naszym uczennicom udało się rozwiązać wszystkie zadania, pomimo stresu wywołanego presją czasu. Jako laureatki I etapu, zostaną one uhonorowane nagrodami podczas podsumowania konkursu, na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim, które odbędzie się pod koniec listopada. Wówczas poznamy również wyniki II etapu konkursu. Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki.

2e

3e

4e

5e