Pierwszaki - już są uczniami

23 października w naszej szkole miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Najmłodsi z naszej uczniowskiej braci zostali pasowani na uczniów i weszli do szkolnej społeczności. Blasku, powagi i świetności dodawali uroczystości zaproszeni goście, którzy przyszli żeby obserwować zmagania pierwszaków. Byli to: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Pan Krzysztof Kowalczyk, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedszkolaki wraz z wychowawczynią oraz starsi koledzy i koleżanki, którzy wprowadzali pierwszaków w ,,szkolny świat”.

Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć również najmilszych dziecięcemu sercu osób – ich rodziców, którzy z dumą i niekiedy ,,łezką w oku’’ obserwowali występy swoich pociech. W czasie uroczystości pierwszaki miały okazję zaprezentować co już potrafią, a przede wszystkim starały się udowodnić wierszem, tańcem i piosenką to, iż szkoła nie jest dla nich straszna.

Potem nastąpiła uroczysta chwila na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Dzieci powtarzały za wychowawczynią tekst ślubowania, a Pan Dyrektor życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a następnie dokonał ceremonii pasowania każdego pierwszaka wielkim ołówkiem. Wszyscy uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz Ilustrowane Atlasy Świata ufundowane przez rodziców.

galeria