Zakończył się rok szkolny 2018/2019

Ledwie witaliśmy wrzesień, a tu już czerwiec i koniec roku szkolnego. 
Na uroczystości żegnaliśmy uczniów III klasy gimnazjum i ósmej szkoły podstawowej. Doszło również do uroczystej zmiany pocztu sztandarowego naszej szkoły. Uczniowie III klasy szkoły podstawowej zakończyli etap edukacji wczesnoszkolnej i śmiałym krokiem wkroczyli do IV klasy.

Na początku uroczystości pan dyrektor przywitał wszystkich zgromadzonych.
A następnie przystąpiono do rozdawania nagród, stypendiów, dyplomów i innych gadżetów za osiągnięcia edukacyjne dzieci. W tym roku ponownie Rada Pedagogiczna przyznała 3 główne nagrody dla najlepszych uczniów w kategorii: Sportowiec Roku, Primus Inter Pares, Uczeń Roku. W roku szkolnym 2018/2019 tytuł Sportowca Roku otrzymał Konrad Dziedzic, Patryk Podgórski, a tytuł „Primus Inter Pares – Ewelina Perestaj. Tytuł „Ucznia Roku” otrzymała Nikola Krzyżanowska. 
Nagrody otrzymali również uczniowie z najwyższą średnią, za konkursy pozaszkolne i finaliści konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty, a stypendia Rady Rodziców dzieci z średnią powyżej 4,75.

Wszystkie wyniki klasyfikacji zamieścimy już wkrótce na naszej stronie internetowej. 
A już teraz gratulujemy wszystkim, a szczególnie naszym najlepszym uczniom:

Krystian Galewski 
Nikola Krzyżanowska
Patryk Podgórski
Patryk Kuźmicki
Emilia Mazurek 
Dominika Gadomska 
Ewelina Perestaj 
Wiktor Kutyba 
Julia Mazurek
Bartłomiej Chachaj
Jakub Olcha 
Agata Magdalena Ołówka
Kamil Chwała
Michał Roman 
Oliwia Mazurek
Klaudia Żuk
Natalia Dobosz 
Wiktoria Dunaj

Więcej zdjęć na szkolnym Facebook'u.