Spotkanie z Panią Wójt

W dniu 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak-Powroźnik z laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 oraz zdobywcami III miejsca w Finale Krajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Przypominamy, że w Finale Krajowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Gminę Krasnystaw reprezentowali uczniowie Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie: Patryk Podgórski, Konrad Dziedzic i Krystian Galewski przygotowani przez Pawła Haładyja.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele-opiekunowie oraz dyrektorzy szkół. Uczniowie otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki.
Podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowali uczniów .
Pani Wójt pogratulowała sukcesów nie tylko zdolnej młodzieży, ale także nauczycielom, którzy potrafią tak dobrze ją przygotować, dyrektorom szkół i rodzicom.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.