Jubileusz 155-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie

W dniu 1 czerwca 2019 r. w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie odbył się Jublieusz 155-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie. Jubileusz był połączony ze Zjazdem Absolwentów i Dniem Dziecka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez księdza prałata Henryka Kapicę, po której gości powitał dyrektor Krzysztof Kowalczyk. Jubileusz uświetnili swoją obecnością: Senator RP prof. Józef Zając, Poseł na Sejm RP Pani Teresa Hałas, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik, Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr Beata Fałda, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Bożena Gawron, Kierownik Biura Terenowego ZUS w Krasnymstawie Piotr Kucharczyk, byli dyrektorzy – Ryszard Szady, Krystyna Hus, Danuta Bąk i Barbara Piwko oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji oświatowych, kulturalnych z gminy, miasta i powiatu krasnostawskiego. Po przemowie Pana Dyrektora, w której nawiązał do historii szkoły i jej powstania, i po wystąpieniach gości nastąpiła część artystyczna. Przedstawiała ona dzieje szkoły od jej powstania w czasach zaboru rosyjskiego, aż po czasy współczesne. Gra aktorska przeplatana była piosenkami i występami dzieci z przedszkola. Część artystyczna pokazała nam, jak zmieniała się oświata i jak zmieniało się miejsce ucznia w systemie edukacji. Tę retrospekcję czasową przygotowali nauczyciele: Jolanta Leszczyńska, Roberta Hys, Paweł Haładyj, Urszula Wlizło, Barabara Żądełek, Anna Sędłak, Katarzyna Charkot, Krystyna Gozdecka, Małgorzata Pomijan, Joanna Demczuk, Beata Niećko – msza św. i część artystyczna, Leszek Darmochwał – oprawa muzyczna, Agnieszka Jasińska – dekoracja. W szkole można było obejrzeć prezentację multimedialną „Historia szkoły w zdjęciach” przygotowaną przez Krzysztofa Błaszczaka i Monikę Skrycką, a także nabyć książkę „Historia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie” autorstwa Krzysztofa Kowalczyka.

Echa czasów minionych rozbrzmiewały w rozmowach absolwentów, którzy przechadzali się szkolnymi korytarzami, szukając wspomnień. Często towarzyszyli im obecni uczniowie zaangażowani w całą obsługę Zjazdu Absolwentów i służyli pomocą w każdej chwili. Dla mniejszych dzieci głównymi atrakcjami były zorganizowane przez Radę Rodziców „dmuchańce”, przejazd bryczką, makieta AgroControl. Piękne widoki można było podziwiać z podnośnika Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Gościli u nas również wolontariusze z Caritas, którzy bawili się z dziećmi w różne gry i zabawy oraz tor przeszkód. Wśród wielu atrakcji były również występy na scenie naszych absolwentów, a także Piotra Jaworskiego i dzieci z KDK. Nie zawiedli twórcy ludowi i przedstawiciele Kasy Unii Lubelskiej. Tak duży wysiłek i utratę sił podczas występów i zabawy można było zrekompensować wspaniałym tortem i swojską grochówką. 
Czas i historia zbiegły się w jednym punkcie, w tym jednym dniu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie. A nie udałoby się to bez grona wspaniałych ludzi, którzy wykonali ogrom pracy, aby wszystko się udało i aby każdy uczestnik tego niezwykłego wydarzenia był zadowolony. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom, rodzicom i uczniom za przygotowanie Jubileuszu 155-lecia, Komitetowi Organizacyjnemu za pomoc często w trudnych sytuacjach, OSP Krakowskie Przedmieście za włączenie się w organizację obchodów. Wiem, ile to kosztowało wysiłku, i chcę za to podziękować. Szczególne podziękowania należą się pracownikom kuchni, którzy po tej uczcie duchowej zapewnili nam tak wspaniałą ucztę smakową.
155 lat minęło, jakie będzie następne? O tym będą decydować inne osoby i inne pokolenia...
A na koniec dziękujemy Sponsorom, którymi byli:
- Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej,

325 gck

- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,

325 bs

- Kasa Unii Lubelskiej,

325 kasaul

- Bank Spółdzielczy w Izbicy,

3325 bsizbica
- Zakład Cukierniczy Kawa,
- Hurtownia Alfa R. Miścior,
- Ikebana s.c. E. A. Gleń,
- Joanna Usługi Krawieckie J. Mazurek,
- ZAKTRUCK Adrian Żurek,
- SoSo Katarzyna Borowska,
- AGAT S.C. P. Żołnacz, W. Siwiec,
- Rada Rodziców Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Widniówce, Niemienicach i Zażółkwi,
- POLIANNA. Usługi Reklamowo-Poligraficzne w Krasnymstawie,
- Zbigniew Wojtal „Wojtal”,
- REHA RENT – sklep medyczny,
- Anna Mazurek.

Dziękujemy pani Barbarze Piwko (Hurtownia Papiernicza Kleks w Krasnymstawie) za ufundowanie plecaków z „wkładką” dla przyszłych uczniów klasy I w naszej szkole.
Dziękujemy Gminie Krasnystaw za pomoc i wsparcie przy organizacji Jubileuszu.

Zdjęcia autorstwa Mateusza Matysa i Alicji Barcikowskiej. Więcej na Facebook'u.