Poleski Park Narodowy w Twojej szkole

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum

brali udział w zajęciach „Poleski Park Narodowy w Twojej szkole”, które poprowadził pracownik PPN, pan Sławomir Wróbel w ramach projektu realizowanego przez Biuro Turystyczne TAIRON wspólnie z Dyrekcją Poleskiego Parku Narodowego.

W czasie spotkania odbył się pokaz bardzo ciekawych zdjęć wykonanych na terenie Polesia przez naszego gościa, który poza pracą zawodową pasjonuje się fotografowaniem. Efektem tego są niezwykłe, unikatowe ujęcia ze świata zwierząt i roślin tego chronionego terenu. Zdjęcia ukazały także walory turystyczne tego malowniczego terenu. Park obejmuje zachowane naturalne fragmenty torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, z głębokimi na 6 metrów bagnami. Co roku - po zimie - tworzą się tu wspaniałe rozlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodno-błotne, a rozlewiska trwałe stanowią żerowiska i miejsce gniazdowania gatunków lęgowych.Prezentacji towarzyszyła interesująca pogadanka, przeplatana ciekawostkami na temat przedstawianych gatunków. Szczególnie dużo informacji uczniowie uzyskali  na temat żółwia błotnego, łosia, jelenia, saren, żurawia, bociana czarnego, bielika, błotniaka stawowego, rosiczki, obuwika pospolitego i innych. Dzieci i młodzież mogły nawet obejrzeć zrzucone przez zwierzęta poroża kozła sarny, jelenia i łosia!

Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się także, jakie środki ostrożności należy zachować, gdy spotkamy w lesie dzika z potomstwem, małą sarenkę, żmiję zygzakowatą, zaskrońca lub gdy zabłądzimy w nim. Ta praktyczna wiedza może przydać się w życiu, na pewno zachęca też do ochrony przyrody. Pan Sławomir Wróbel przestrzegał na przykład przed wypalaniem traw, które stanowi śmiertelne zagrożenie dla wielu małych zwierząt.

W trakcie zajęć uczniowie otrzymali też ciekawe materiały edukacyjne o Poleskim Parku Narodowego. Prezentacja przekonała nas, że warto tam przyjechać  i odwiedzić miejsca niepowtarzalne na skalę krajową i nie tylko. Zachęceni przez pana Sławomira Wróbla planujemy rajd rowerowy po tym przepięknym terenie, aby sprawdzić czy w rzeczywistości jest tak pięknie jak na przedstawionej prezentacji.

                                                             Danuta Hus i Alicja Barcikowska