Zespół Nr 3 Szkołą Odkrywców Talentów

Zespół Nr 3 Szkołą Odkrywców Talentów

Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie jako pierwszy w powiecie krasnostawskim  uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł ten, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, świadczy o tym, że placówka nasza przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci 
i młodzieży w różnych obszarach: naukowym, artystycznym, społecznym lub  sportowym. 
W szkole prowadzi się systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi i możemy pochwalić się konkretnymi  osiągnięciami  w tej sferze działalności pedagogicznej. Rozwijaliśmy 
i rozwijamy talenty z różnych dziedzin: p. Małgorzata Pomijan prowadzi Koło filmowe, 
p. Paweł Haładyj przygotowuje uczniów do konkursu Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, p.Danuta Hus rozwija naukowe zainteresowania chemią, a p. Ewa Dudzik przygotowuje chętnych uczniów do konkursów recytatorskich. To tylko część oferty szkoły dla uczniów zdolnych, będziemy ją nadal poszerzać.

Wraz z przyznaniem tytułu, szkoła została umieszczona na mapie Szkół Odkrywców Talentów http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248&Itemid=1499