Pasowanie pierwszaków

Pasowanie pierwszaków

7 listopada 2013 r. miała miejsce niezwykle ważna uroczystość, podczas której najmłodsi z naszej uczniowskiej braci mieli zostać pasowani  na uczniów i wejść do szkolnej społeczności. Blasku, powagi i świetności dodawali uroczystości  zaproszeni goście, którzy przyszli żeby obserwować zmagania pierwszaków. Pojawiła się również Dobra Wróżka, która przybyła do dzieci prosto z baśni.

Jednak już na wstępie uroczystość została zakłócona przez wizytę Złej Wróżki, która była oburzona tym, iż nie została zaproszona na tę imprezę i zaczarowała dzieci, grożąc im, ze nigdy nie zostaną pierwszakami. Mimo tego Dobra Wróżka znalazła sposób by zrzucić złe zaklęcie. Pierwszaki musiały odbyć daleką podróż do czterech krain i wykonać różne zadania, a potem przynieść Dobrej Wróżce symbol każdej z krain.

Dzieci nie ulękły się trudów podróży i odwiedziły kolejno Krainę Muzyki, w której otrzymały klucz wiolinowy za pięknie zaśpiewaną piosenkę, Krainę Pracy, z której dostały symbol pracowitości- pszczółkę. Następnie odwiedziły Krainę Miłości, gdzie za piękną recytację wierszy o ojczyźnie uzyskały symbol miłości – serce. Ostatnią krainą, którą odwiedziły była Kraina Mądrości. Przyniosły z niej symbol mądrości-  sowę.

Po odwiedzeniu wszystkich krain dzieci zwróciły się do Dobrej Wróżki z prośbą
 o odczarowanie. Wróżka zgodnie z daną wcześniej obietnicą odczarowała je i zrzuciła złe zaklęcie.

Wówczas nastąpił uroczysty  moment ślubowania, kiedy dzieci złożyły przyrzeczenie w obecności pocztu sztandarowego Zespołu Nr 3 Przedszkola szkoły Podstawowej i Gimnazjium. Następnie Pani Dyrektor dokonała ceremonii pasowania każdego ucznia wielkim ołówkiem wychowawczyni wręczył pierwszakom pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

K. Charkot