Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima

Reprezentacja klasy drugiej szkoły podstawowej wzięła udział w gminnym konkursie literackim i czytelniczym ,, Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima" w 60 rocznicę śmierci poety i 100 rocznicę poetyckiego debiutu. Uczniowie: Emilka Mazurek, Ola Roman, Kamil Panas zajęli I miejsce w kategorii klas młodszych z gminy Krasnystaw[ byli jedyni z klasy II].

Zmagali się w 10 konkursach pisemnych, ustnych, plastycznych i recytatorskich. Wykazali się obszerną wiedzą z zakresu twórczości i życia poety  oraz sprawnym i szybkim myśleniem i wyciąganiem wniosków. Otrzymali nagrody w postaci pięknie ilustrowanych wierszy Juliana Tuwima oraz przybory szkolne. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej oraz Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw.
                                                                                                                              
                                                                                                                  Wychowawca klasy II