Rodzice na rzecz szkoły …

Rada Rodziców naszej szkoły zaangażowała się w sadzenie krzewów, które uzyskaliśmy dzięki sponsorom i pani Kamili Kulczyńskiej. W pracach uczestniczyli: Mirosław i Kamila Kulczyńscy, Barbara Olech, Joanna Mazurek, Anna i Sławomir Krzyżanowscy.

Bardzo dziękujemy rodzicom i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do działań na rzecz szkoły. Szkoła bez rodziców nie może istnieć, a zaangażowani rodzice to wielki skarb. :-)