Warto być dobrym…

Na lekcji języka polskiego szóstoklasiści uczyli się pisać ogłoszenie i rozmawiali o wolontariacie. W wyniku emocjonującej dyskusji dzieci postanowiły zorganizować w szkole akcję charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących . Zaplanowały przebieg przedsięwzięcia. Napisały ogłoszenia, wspólnie wykonały plakaty z hasłami promującymi dobro: „Warto być dobrym”, „Dzielić się szczęściem –to radość”, a następnie rozwiesiły je w szkole i w pobliskim sklepie. Pomysł spotkał się z żywym odzewem uczniów z innych klas, a także dorosłych. Każdego dnia dzieci przynoszą swoje dary.

Najważniejsze jest to, że dzieci uświadomiły sobie, że warto być dobrym, a tym dobrem można „zarażać” nawet starszych. Zrozumiały, że pomaganie innym jest ważne, daje satysfakcję i czyni nas szczęśliwszymi.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy już zaangażowali się w zbiórkę i tym, którzy zrobią to wkrótce.