Żywe zdania na lekcji języka niemieckiego

W czasie lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy piątej ćwicząc konstrukcje gramatyczne z czasownikami modalnymi tworzyli tzw. "żywe" zdania. Zadaniem uczniów było ustawienie się w takiej kolejności, aby z wyrazów, które otrzymali, powstały spójne i poprawne gramatycznie zdania.

Czy im się udało? Kto zna niemiecki, niech oceni sam :)