Podsumowanie zbiórki elektroodpadów.

Trwająca praktycznie cały wrzesień zbiórka dała efekt w postaci 1250 kilogramów elektroodpadów. Dominowały stare telewizory - ponad 25 oraz lodówki (9). Ponad to pralki, kuchenki i wiele drobniejszego sprzętu. Za oddany elektroniczny złom organizator przekazał szkole bon w wysokości 188 zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe - artykuły biurowe lub sprzęt sportowy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na rzecz szkoły odpady, a Ci, którzy nie zdążyli, będą mogli nadrobić to na wiosnę, kiedy planowana jest kolejna zbiórka.

Koordynator akcji - Krzysztof Błaszczak