Pasje czytelnicze w klasie III szkoły podstawowej

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci z klasy III, w każdy poniedziałek uczniowie czytają fragmenty ulubionej książki z biblioteczki domowej.

Dla nauczyciela jest to pewna forma kontroli czytelnictwa, a dla samych dzieci pomoc w utrwaleniu wiadomości o przeczytanych książkach, ich autorach, ilustratorach. Uczniowie prowadzą dzienniczki lektur, w których wykazują się wrażliwością na piękno języka oraz rozwijają twórcze opowiadanie, język, styl i ciekawy pomysł. Poniedziałki czytelnicze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród trzecioklasistów.