Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna …

Tymi słowami ks. Jana Twardowskiego przywitaliśmy 4 września 2017 r. nowy rok szkolny.
Uroczystość była wyjątkowa – z jednej strony żegnaliśmy długoletniego dyrektora naszej szkoły, panią Danutę Bąk, która 29 lat stała na czele placówki, zaś z drugiej strony witaliśmy nowego dyrektora, pana Krzysztofa Kowalczyka. Uroczystość rozpoczęła się od wspaniałych okolicznościowych występów młodzieży ze szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola. Pełna wzruszeń była część pożegnalna pani dyrektor Danuty Bąk, która mocno wzruszona dziękowała rodzicom, pracownikom i uczniom.


Ważnym momentem uroczystości było symboliczne przekazanie klucza do szkoły panu Krzysztofowi Kowalczykowi, który zapewnił, że będzie kontynuował rozwój placówki. Gościem uroczystości była pani Anna Rapa, główny specjalista do spraw oświaty gminy Krasnystaw, która podziękowała pani Danucie Bąk za wieloletnią pracę, a jednocześnie przywitała nowego dyrektora. W czasie uroczystości nie zabrakło również treści nawiązujących do początku II wojny światowej, dzięki czemu młodzież i dzieci mogły dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się 78 lat temu.