Dzień Ziemi 2017

dzKażdy chciałby mieszkać w pięknym, czystym otoczeniu ale nie każdy pamięta, że o piękno i czystość należy dbać. Bez starań z naszej strony nie obudzi nas klekot bociana, nie uspokoi szum lasu, nie zachwyci śpiew słowika. Dzień Ziemi to okazja do przypomnienia wszystkim, że przyroda wymaga naszej troski. My zaczęliśmy od posprzątania najbliższej okolicy.

Odbyły się lekcje na temat ochrony środowiska. Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej wykonali plakaty na konkurs ekologiczny oraz sprawdzili swoją wiedzę o świecie w quizie ekologicznym przeprowadzonym przez uczniów gimnazjum.

A na koniec obchodów Dnia Ziemi odbył się uroczysty apel i posadziliśmy drzewo. Ponadto każda chętna osoba otrzymała w tym dniu szczepki roślin do posadzenia we własnym ogrodzie.