Dzielni Mali Strażacy

24 kwietnia uczniowie klas I-III uczestniczyli w warsztatach ,,Dzielny Mały Strażak”, które zostały zorganizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Warsztaty odbywały się  w sali edukacyjnej „OGNIK”.

Celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego.

Dzieci wymieniały najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, obejrzały film, który obrazował poprawne zachowane się w sytuacji zagrożenia pożarowego. Następnie przypomniały sobie numery alarmowe do straży pożarnej oraz dane, jakie dziecko powinno podać, zawiadamiając o pożarze. Potem chętne dzieci miały możliwość telefonicznego zgłoszenia pożaru z zachowaniem poznanych zasad. Musiały tez wydostać się na czworakach
z sali, w której symulowane było zadymienie.

Dużą frajdą była dla dzieci możliwość przebierania się w stroje i hełmy strażackie oraz kierowania samochodem strażackim, wyposażonym w sygnały dźwiękowe. Na koniec dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez strażaków i zdobywały certyfikat ,,Dzielnego Młodego Strażaka”.

Dzięki uczestnictwu w ciekawych warsztatach dzieci w praktyce i teorii dowiedziały się, jak prawidłowo reagować na zagrożenia pożarowe.

                                                                                                                      K. Charkot

galeria