Pierwszy dzień wiosny - Dzień Samorządności.

W dniu 21 marca dzień w naszej szkole wyglądał trochę inaczej niż zwykle.

Dzieci z klas I - III wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy - powitania wiosny. Dzień rozpoczął się przedstawieniem klasy III - Z ŻYCIA SZKOŁY w formie kabaretu. Następnie wszyscy wyruszyli barwnym korowodem przez wieś w kierunku rzeki. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze uczestników korowodu. Dzieci pożegnały Marzannę - zimową pannę, a gromkimi brawami powitały wiosnę. Obrzędom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda.

W klasach IV - VI oraz gimnazjum odbyły się trzy pierwsze lekcje zgodnie z planem. Następnie członkowie Rady Uczniów SU podczas apelu informacyjnego przedstawili harmonogram na dalszą część dnia w szkole. Uczniowie mieli do wyboru: udział w rozgrywkach w piłkę nożną, spędzęnie czasu w sali gier czy spróbowanie sił w karaoke. Następnie można było obejrzeć filmy w dwóch salach lekcyjnych. Na ostatniej godzinie lekcyjnej został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie. Wygrał Konrad z klasy I przebrany za clowna, drugie miejsce zajęły jego koleżanki z klasy Joasia i Emilka przebrane za diabły, na trzecim miejscy uplasowała się Emilka z klasy V przebrana za amazonkę. Uczniowie zaprezentowli się kolegom otrzymując gromkie brawa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dodatnie punkty z zachowania. Ostatnim akcentem dnia było "utopienie" marzann zrobionych przez uczniów klasy IV i VI.

Nad sprawnym przebiegiem Dnia Samorządności czuwali członkowie Rady Uczniów - Nikola Cichosz, Klaudia Sadlak, Wiktoria Siembiga, Kacper Bożko, Martyna Bęsiuk, Paweł Krzyżanowski i Patryk Sawa oraz Rita Kulczyńska, która wykonała poniższe zdjęcia.

Teraz można juz ogłosić, że mamy już WIOSNĘ.!!!!

 Wiktoria Siembiga

Krystyna Gozdecka

Krzysztof Błaszczak