Lekcja leczenia chorych książek

W ramach upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 16 grudnia 2016 roku uczniowie klasy IV na lekcji języka polskiego udali się do biblioteki szkolnej i zajęli się „leczeniem” chorych książek. Sama inicjatywa wyszła od czwartoklasistów. Ponieważ właśnie omawiali lekturę pt. „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy i lekcje, które prowadził tytułowy pan Kleks, wówczas Antek Karczmarek zaproponował, aby podobnie jak pan Ambroży Kleks,

który leczył chore sprzęty i przedmioty, uczniowie mogli „wyleczyć” stare zniszczone książki. W związku z powyższym uczniowie mieli za zadanie zaopatrzyć się w „lekarski” strój i „lekarskie przybory”, w tym wypadku były to głównie nożyczki i taśmy klejące. Następnie już w bibliotece zostali podzieleni na zespoły pracujące, otrzymali zniszczone książki, które następnie „operowali”. Prace przebiegały dość sprawnie pod czujnym okiem pani bibliotekarki Małgorzaty Białek i nauczycielki j. polskiego pani Małgorzaty Pomijan. Sądząc po minach uczniów ta nietypowa lekcja dostarczyła im wiele niezapomnianych wrażeń. Mamy również nadzieję, że nasi wszyscy uczniowie w ten sposób nabiorą szacunku do książek i będą się zdecydowanie lepiej z nimi obchodzić.

                                                                                   Małgorzata Pomijan