Szóstoklasiści na tropie wybitnych Polaków

W ramach VIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” 14 XII 2016 roku w naszej szkole odbyła się międzyprzedmiotowa lekcja "Wybitni Polacy na tle ważnych wydarzeń historycznych Polski XVI - XX wieku". Została ona przeprowadzona przez Panie: Małgorzatę Pomijan i Annę Wronę jako połączenie treści nauczania z języka polskiego i historii.

Zajęcia miały charakter otwarty, obserwowali ja nauczyciele przede wszystkim języka polskiego i historii z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym oraz Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym. Podczas zajęć zastosowane zostały różne metody aktywizujące. Szóstoklasiści pracowali w grupach, tworzyli mapy myślowe, pracowali z wykorzystaniem linii czasu.

Na szczególne uznanie zasługuje wspaniałe zaangażowanie uczniów, którzy odpowiednio zmotywowani przez większą część zajęć uczyli się sami, co jest największym atutem nowoczesnej dydaktyki. Sądząc po wypiekach na ich twarzach, zajęcia dostarczyły im wielu niezapomnianych wrażeń. W lekcji wykorzystano również tablicę interaktywną do przedstawienia zmieniających się granic Polski na przestrzeni wieków. Po lekcji nastąpiła dyskusja na temat: Planowanie metodyczne a realizacja celów w procesie uczenia się, poprowadzona przez Panią Teresę Kozioł – konsultanta LSCDN.