„Walory turystyczne mojej miejscowości – uczniowie przywracają do życia stare, niszczejące obiekty”

08 czerwca 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury w Niemienicach odbył się gminny konkurs o tematyce regionalnej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Już po raz ósmy uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat naszego regionu. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Walory turystyczne mojej miejscowości – przywracamy do życia stare, niszczejące obiekty”. Tradycyjnie w pierwszej części konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą o regionie, rozwiązując testy. Następnie przedstawiali prezentacje, w których w wybrany przez siebie sposób ukazali swoje pomysły, dotyczące „przywracania do życia” starych, niszczejących obiektów ze swoich miejsc zamieszkania. Szeroka tematyka konkursu dała możliwość stworzenia ciekawych i oryginalnych projektów. Uczniowie wykorzystali różnorodne formy przekazu: prezentację multimedialną, recytację, plakaty, foldery. Do konkursu zgłosiło się sześć drużyn z terenu Gminy Krasnystaw: trzy szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw, Szkołą Podstawowa nr 5 w Krupem i Szkoła Podstawowa w Jaślikowie) i trzy szkoły gimnazjalne (Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, Gimnazjum nr 4 w Małochwieju i Gimnazjum nr 5 w Krupem). Najlepsi w kategorii szkół podstawowych okazali się uczniowie z Krasnegostawu: Lilianna Kiciak i Patryk Kuźmicki, przygotowywani przez panią Małgorzatę Pomijan. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Krupem: Oliwia Haratym i Oliwia Panas – opiekun pani Izabela Józefowska. Trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych przypadło Szkole Podstawowej w Jaślikowie, reprezentowanej przez Magdalenę Steć i Martynę Hać – opiekun pani Anna Kucharczyk. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobyły ex aequo uczennice z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie: Karolina Gaweł i Julia Urbańska – opiekun pani Anna Wrona oraz uczniowie z Gimnazjum nr 5 w Krupem: Joanna Daniluk i Jakub Sadowski, przygotowane przez panią Izabelę Józefowską. Na drugim miejscu znalazły się uczennice z Gimnazjum nr 4 w Małochwieju – Weronika Poznańska i Joanna Berbeć, przygotowane przez panią Hannę Berbeć.

W jury zasiedli: jak co roku pan Jan Henryk Cichosz – lokalny poeta, pan Mateusz Soroka – pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie i Anna Drozdalska – pracownik Gminnego Centrum Kultury.

Nagrody i podziękowania wręczyły panie: Danuta Bąk – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Krasnymstawie oraz pani Anna Rapa – przedstawiciel oświaty Urzędu Gminy Krasnystaw.

Konkurs nie odbyłby się, gdyby nie nasi lokalni sponsorzy. Nagrody rzeczowe dla uczniów ufundowali: pan Kazimierz Ruszniak, prezes „Energoremontu”, pan Janusz Mazurek, prezes „Mazurek – Metal”, pan Marek Wereszczyński, prezes „Wemaxu”, pan Ireneusz Król - prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza” oraz pan Damian Kozyrski, dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury. Poczęstunek lokalnymi produktami mleczarskimi zapewnił prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, pan Tadeusz Badach. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie.