Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

„Wiwat król, wiwat sejm, wiwat wszystkie stany!” W naszej szkole uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W uroczystym apelu wzięli udział nasi najmłodsi – przedszkolacy oraz uczniowie ze szkoły podstawowej.

Prowadzącymi całą akademię były uczennice VIII klasy: Oliwia Mazurek i Klaudia Żuk. Dodatkową oprawę stanowiło odśpiewanie naszego hymnu narodowego oraz piosenek patriotycznych.

Dzieło Konstytucji 3 Maja nie umarło. Mimo, że Polska zniknęła z map Europy na 123 lata, to zawsze wracano do dzieła Konstytucji, która kojarzyła się z niepodległością i suwerennością naszego państwa. Mamy nadzieję, że takie słowa jak: odwaga, braterstwo, wolność, niepodległość czy solidarność zostaną w naszych sercach. Fot. Paulina Sadlak

galeria