Podsumowanie projektu pt. „17marca – 19 kwietnia”

"Jeżeli świadek się przemógł i zdecydował dawać świadectwo, uczynił to dla dzisiejszych młodych i dla tych, którzy dopiero się narodzą; nie chce, by jego przeszłość stała się ich przyszłością” Elie Wiesel, „Noc”.

Te słowa Elie’go Wiesela, więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald, tłumaczą nam, jak ważna jest edukacja młodego pokolenia w kontekście pamięci i historii holocaustu. Stąd w 80-tą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu realizowanego wspólnie z Państwowym Muzeum na Majdanku pt. „17marca – 19 kwietnia”. Daty te nie są przypadkowe, gdyż 17 marca to początek likwidacji getta w Lublinie (1942 r.), a 19 kwietnia to początek powstania w getcie warszawskim (1943 r.). Projekt zakładał przygotowanie przez młodzież prezentacji o ludności żydowskiej w Krasnymstawie. Uczniowie pod opieką pani Anny Wrony w pierwszej fazie projektu zbierali informacje na temat ludności żydowskiej w Polsce i na ziemi krasnostawskiej, a następnie przystąpili do stworzenia prezentacji. Efekt można było zobaczyć 19 kwietnia 2023 r., kiedy to gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z panią Jolantą Laskowską z działu edukacji Muzeum oraz wójt Gminy Krasnystaw panią Edytę Gajowiak – Powroźnik i panią Beatę Hartanowicz – zastępcę Kierownika Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów. Uczennice Wiktoria Dunaj , Oliwka Mazurek i Klaudia Żuk zaprezentowały swoją pracę, przeplatając prezentację pieśniami żydowskimi śpiewanymi przez Oliwkę i Klaudię. Po prezentacji naszej młodzieży obejrzeliśmy prezentację o historii obozu koncentracyjnego na Majdanku przygotowaną i przedstawioną przez edukatorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Po obejrzeniu obu prezentacji odczytaliśmy imiona dzieci żydowskich, które straciły życie w czasie II wojny światowej. Jest to akcja „Dzieci przeciwko wojnie – każde dziecko ma imię”, która powstała z inicjatywy dyrektorki Teatru Żydowskiego Centrum Kultury Jidysz Gołdy Tencer, we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacją Shalom. Na koniec naszego spotkania delegacja udała się na krasnostawski kirkut, gdzie złożyliśmy przy macewach znicze, żonkile i białe kamyki, które symbolizują pamięć o zmarłych.

Naszemu spotkaniu towarzyszyła wystawa „Krasnystaw. Szlak dziedzictwa żydowskiego”, która będzie dostępna dla zainteresowanych do końca maja.

Zdjęcia autorstwa pani Pauliny Sadlak - dziękujemy!

galeria