Godziny pracy szkolnego psychologa w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Dzień tygodnia Godziny
Wtorek 11.00 – 15.00
Czwartek 8.30 – 13.30
Piątek 9.30 – 14.30

Godziny pracy szkolnego pedagoga w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 12.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 11.00
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 12.00 – 14.00
Piątek 11.00 – 13.00

Godziny pracy logopedy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 8.30 – 15.00
Środa 8.00 – 14.30

Godziny pracy biblioteki szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 9.00 – 12.00
Wtorek 11.00 – 13.00
Środa 11.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 11.00