IV Festiwal KMO Polski Wschodniej

W dniu 19 maja 2017 roku 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie z Klubu Młodego Chemika  wraz z  opiekunem Danutą Hus uczestniczyło w IV Festiwalu KMO Polski Wschodniej.

Festiwal odbywał się w Depułtyczach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Uczniowie prezentowali po kilka doświadczeń chemicznych. Głównymi odbiorcami tych pokazów były przedszkolaki z chełmskich przedszkoli, a także uczniowie szkół i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz zaproszeni goście. Największe zainteresowanie wzbudził eksperyment wulkan, węże faraona , lampki - lawy, skaczące jajko, ciecz nienewtonowska, szczekający gaz.

Członkowie KMO z naszej placówki  brali także udział w spotkaniach i warsztatach w laboratoriach Centrum Studiów Inżynieryjnych oraz Centrum Lotniczym PWSZ, zdobyli nową wiedzę z zakresu aeronautyki  i historii lotnictwa.


Festiwal przebiegał w miłej atmosferze, doskonałych warunkach, był bardzo dobrze przygotowany. Wszyscy nasi uczniowie wrócili zadowoleni, gotowi do wykonywania dalszych eksperymentów i prezentowania ich szerszej publiczności.

I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

brdwGimnazjum nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie zajęło I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

    16 maja 2017 r.  podopieczni Pana Pawła Haładyja zajęli I miejsce w Finale Wojewódzkim XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii szkół gimnazjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą .

Celem turnieju, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie, Polski Związek Motorowy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim oraz Urzędem Gminy w Józefowie nad Wisłą, jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W turnieju udział wzięło 17 drużyn, które wcześniej wygrały eliminacje w swoich powiatach.

Zawody rozpoczęły się od losowania i wydania numerów startowych. Następnie odbyła się odprawa techniczna dla uczestników, opiekunów i policjantów. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań, jeździli po miasteczku ruchu drogowego, na rowerowym torze przeszkód oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej. Po podliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie w składzie Patryk Niećko, Daniel Piętal i Patryk Podgórski – opiekun Paweł Haładyj, II miejsce zajęła drużyna Publicznego Gimnazjum w Kocudzy - powiat janowski, a III miejsce zajęło Gimnazjum w Czemiernikch – powiat radzyński. Drużyna w nagrodę otrzymała puchar Wojewody Lubelskiego oraz dyplom, a każdy z uczniów po tablecie. Ponadto w  klasyfikacji indywidualnej trzecie miejsce zajął Daniel Piętal, a na piątym miejscu uplasował się Patryk Podgórski. Laureaci będą reprezentować województwo lubelskie podczas   Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD, który odbędzie się 12-14 czerwca w Nidzicy.

 

Projekt powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać’’ zakończony

plywanie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie uczestniczyli w projekcie „Umiem pływać”, który jest adresowany do dzieci z klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej pod okiem doświadczonego instruktora pływania pana Pawła Haładyja.

Głównymi celami projektu ,,Umiem pływać’’ jest opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, kształtowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie, wszechstronny rozwój sprawności fizycznych, efektywne wykorzystanie pływalni, jak również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia rozbudziły w dzieciach motywację do nabywania umiejętności pływackich, czerpania radości z nauki w wodzie oraz pomoc młodym sportowcom w osiąganiu ich marzeń.

Ponadto lekcje na basenie były atrakcyjną propozycją zagospodarowania czasu wolnego uczniów, wzbogaciły ich w wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych. Udział w zajęciach dla uczestników był doskonałym początkiem przygody z pływaniem. Na zakończenie zajęć wszystkim uczestnikom projektu uroczyście wręczono Certyfikaty ukończenia podstawowego kursu nauki pływania, czepki i breloczki.

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

brd10 maja 2017 roku w Zespole nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krasnymstawie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.

Organizatorem turnieju był pan Paweł Haładyj – nauczyciel z Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Otwarcia turnieju dokonała dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Bąk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie st. sierż. Magdalena Dolebska oraz st. post. Łukasz Haratym.

W turnieju wystartowało 6 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 25 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym m.in. zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz test z krzyżówek.

Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z dziewięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, slalom z ograniczeniem, łezka, zatrzymanie w miejscu.

Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniali nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa pani Iwona Karpińska oraz ratownik medyczny pan Michał Olszewski.

O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Krupem
w składzie: Krzysztof Kocimski, Hubert Moń, Klaudia Wilgocka, Luiza Dulbas (opiekun Mariusz Gronkowski), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie
w składzie: Aleksandra Skubisz, Milena Lis, Paweł Dziedzic, Szymon Droździński (opiekun Piotr Oleśniewicz), a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie
w składzie: Weronika Boczkowska, Martyna Jaworska, Wiktor Wiśniewski, Sebastian Olech (opiekun Paweł Haładyj).

Wśród szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Daniel Pietal, Patryk Niećko, Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie w składzie: Mikołaj Buk, Mateusz Kowalski, Mateusz Sawa (opiekun Adriana Łysakowska), III miejsce zajęło Gimnazjum w Siedliskach Drugich w składzie: Patryk Lipa, Karol Parka, Dominika Dębczuk (opiekun Kamil Siwczyński).

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Weronika Boczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie oraz Mikołaj Buk z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe i gadżety, które wręczyła pani Danuta Bąk dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie oraz pan Sławomir Kozioł wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.    Sponsorami turnieju był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw. Ponadto uczestnicy otrzymali jogurty, które przekazała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Krasnymstawie.

Laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla szkół gimnazjalnych 16 maja 2017 r. w Józefowie n. Wisłą, natomiast dla szkół podstawowych 24 maja 2017 roku w Łęcznej.

WITAJ MAJ. 3 MAJ!

Dnia 4 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Pomijan, Anny Wrony i Leszka Darmochwała, przygotowali dla społeczności szkolnej część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Młodzi aktorzy zaprezentowali sytuację polityczno-gospodarczą Polski w tamtym okresie oraz przybliżyli nam fakty z przeszłości ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Na koniec zabrała głos Pani Dyrektor, która podziękowała za przygotowanie akademii, podkreślając znaczenie symboli narodowych (flagi, godła i hymnu) dla wszystkich Polaków.

XXVIII BIEGI Z OKAZJI ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 – go MAJA POD PATRONATEM BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

biegi4 maja 2017 r. na boiskach treningowych w Krasnymstawie odbyły się XXVIII Biegi z okazji rocznicy Konstytucji 3 – go Maja, tradycyjnie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pogoda była niepewna, ale ostatecznie biegi odbyły się bez deszczu, a na zakończenie nawet zaświeciło słoneczko. Udział wzięło 216 zawodników z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego. Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy na poszczególnych dystansach otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a najlepsze szkoły puchary.

Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie reprezentowało 19 uczniów, którzy rywalizowali na dystansach 600, 1000 i 1200 metrów. W klasyfikacji zespołowej Szkoła Podstawowa nr 3 zajęła III miejsce, a Gimnajzum nr 3 zajęło IV miejsce. W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki uzyskali:

Rocznik 2001 (chłopcy) – 1200m

III miejsce - Urbański Mikołaj

VI miejsce - Niećko Patryk

Rocznik 2003 - 2002 (chłopcy) – 1000m

V miejsce - Szewczak Mateusz

Rocznik 2003 - 2002 (dziewczęta) – 1000m

V miejsce - Kulczyńska Alicja

Rocznik 2005 - 2004 (chłopcy) – 600m

VI miejsce - Bąk Jakub

Rocznik 2006 i młodsi (chłopcy) – 600m

V miejsce - Olech Mateusz

GMINNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BIEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 25 kwietnia 2017r w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krasnystaw.

Turniej składał się z części teoretycznej oraz praktycznej - jazda rowerem po torze sprawnościowym. Po zakończeniu konkurencji komisja sędziująca w składzie: dyrektor szkoły  Pan Henryk Długosz – przewodniczący komisji, Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty  Gminy Krasnystaw, st. sierżant Magdalena Dolebska, st. post. Damian Tębikowski z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie – Pani Iwona Stępień oraz opiekunowie: Pan Grzegorz Morylowski , Pan Piotr Bielesza, Pani Elżbieta Marczewska-Buk i Pan Paweł Haładyj  ustaliła następujące wyniki:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce     -        Szkoła Podstawowa w Krupem

II miejsce    -        Szkoła Podstawowa w Nr 3 w Krasnymstawie

III miejsce   -        Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

IV miejsce  -        Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

V miejsce   -        Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie – Krystian Galewski.

Gimnazja:

I miejsce     -        Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie

II miejsce    -        Gimnazjum Nr 2 w Jaślikowie

III miejsce   -        Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej

IV miejsce  -        Gimnazjum Nr 5 w Krupem

V miejsce   -        Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii gimnazjów został uczeń Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie – Patryk Niećko.

Dzień Ziemi 2017

dzKażdy chciałby mieszkać w pięknym, czystym otoczeniu ale nie każdy pamięta, że o piękno i czystość należy dbać. Bez starań z naszej strony nie obudzi nas klekot bociana, nie uspokoi szum lasu, nie zachwyci śpiew słowika. Dzień Ziemi to okazja do przypomnienia wszystkim, że przyroda wymaga naszej troski. My zaczęliśmy od posprzątania najbliższej okolicy.

Odbyły się lekcje na temat ochrony środowiska. Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej wykonali plakaty na konkurs ekologiczny oraz sprawdzili swoją wiedzę o świecie w quizie ekologicznym przeprowadzonym przez uczniów gimnazjum.

A na koniec obchodów Dnia Ziemi odbył się uroczysty apel i posadziliśmy drzewo. Ponadto każda chętna osoba otrzymała w tym dniu szczepki roślin do posadzenia we własnym ogrodzie.

Dzielni Mali Strażacy

24 kwietnia uczniowie klas I-III uczestniczyli w warsztatach ,,Dzielny Mały Strażak”, które zostały zorganizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Warsztaty odbywały się  w sali edukacyjnej „OGNIK”.

Celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie bezpiecznej zabawy
i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego.

Dzieci wymieniały najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, obejrzały film, który obrazował poprawne zachowane się w sytuacji zagrożenia pożarowego. Następnie przypomniały sobie numery alarmowe do straży pożarnej oraz dane, jakie dziecko powinno podać, zawiadamiając o pożarze. Potem chętne dzieci miały możliwość telefonicznego zgłoszenia pożaru z zachowaniem poznanych zasad. Musiały tez wydostać się na czworakach
z sali, w której symulowane było zadymienie.

Dużą frajdą była dla dzieci możliwość przebierania się w stroje i hełmy strażackie oraz kierowania samochodem strażackim, wyposażonym w sygnały dźwiękowe. Na koniec dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez strażaków i zdobywały certyfikat ,,Dzielnego Młodego Strażaka”.

Dzięki uczestnictwu w ciekawych warsztatach dzieci w praktyce i teorii dowiedziały się, jak prawidłowo reagować na zagrożenia pożarowe.

                                                                                                                      K. Charkot

galeria

Występ Klauna Waldusia


29 marca gościliśmy po raz kolejny w naszej szkole znanego już dzieciom Klauna Waldusia. Tym razem  zaprezentował on pouczający i pełen humoru program pod hasłem „Myślenie + słuchanie +patrzenie = NAUKA! To wszystko nie boli – tylko ułatwia życie!”

Program wypełniony był dynamicznymi scenkami, sztuczkami, eksperymentami, zagadkami oraz muzyką. Prezentowane przez klauna zabawy cyrkowe rozwijają koordynację ruchową, wyobraźnię oraz kreatywne myślenie. Klaun angażował do zabawy uczniów i nauczycieli nagradzając ich słodkimi upominkami. Walduś zademonstrował wiele różnych i ciekawych sztuczek oraz zagadek. Dzieci chętnie brały udział w programie, odważnie podejmowały się wykonania zadań wymyślanych przez klauna. Zabawa była wspaniała! Wszyscy z dużym zainteresowaniem podziwiali  iluzję, komiczne sztuczki i wesołe scenki.

Spotkanie z Klaunem Waldusiem było nie tylko zabawne, ale też pouczające. Zapewne na długo pozostaną w pamięci jego wskazówki, że trzeba uważnie słuchać, patrzeć i myśleć oraz nie należy niczego podpisywać zanim się dokładnie nie przeczyta.

Dziękujemy Klaunowi Waldusiowi za kolejny, bardzo interesujący program, dzięki któremu dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz zyskują motywację do dalszego samodoskonalenia.

K. Charkot