Bezpieczne ferie

W okresie poprzedzającym wyczekiwane przez wszystkie dzieci ferie, w naszej szkole zostały podjęte działania profilaktyczne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w okresie zimowym, a w szczególności w czasie ferii zimowych. 

Uczniowie z klas I-III wzięli udział w ilustrowanej pogadance, podczas której zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, ze zwróceniem uwagi na zakaz korzystania ze ślizgawek na zamarzniętych jeziorach, rzekach i stawach. Dzieci wybierały ilustracje przedstawiające bezpieczne miejsca do zjeżdżania na sankach i na nartach.  Doskonale wiedziały, że nie należy zjeżdżać z pagórków znajdujących się w pobliżu ulicy, po której jeżdżą samochody. Mamy na dzieję, że dzieci będą o tych wszystkich przestrogach pamiętać podczas trwania ferii i wszyscy będą wypoczywać bezpiecznie i rozsądnie.